Fondo

 
Nome Lumière & fils
   
Istituzione Museum für Gestaltung Zürich, Grafiksammlung
   
Volume 1 Einheit
   
Fotografi A. Lumière & fils
   

Orte

       
    Data di modifica 2007-10-02