Fondo

 
Nome Reproductions
   
Istituzione Château et musée de Valangin
   
Periodo ca. 1900 - 2000
   
Genere d'immagine Personen, Landschaft, Sport, Verkehr
   
Volume ca. 100 Einheiten
   

Orte

    Data di modifica 2011-08-18