FotografIn

 
Name, Vorname Dobrzański   
   
Umfeld Fotografendynastie, bestehend aus:
Bolesław (sen.) Dobrzański, Bolesław (jun.) Dobrzański, Stanisław Dobrzański, Maria Dobrzanski, Edmondo Dobrzanski, Theodor Dobrzański und Miroslaw Dobrzanski.
   
Sekundärliteratur Gabathuler, Hans Rudolf; Zielinski, Jan: Dynastia Dobrzanskich, fotografow w Szwajcarii, in: Fotoesej. Testowanie granic gatunku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego 2016, S. 97-122.
Gabathuler, Hans Rudolf: Die Photographendynastie der Dobrzanskis, in: Photobibliothek.ch, Stand Dezember 2016, photobibliothek.ch/seite007am.html .
   
Letzte Aktualisierung 25.03.2021